“Nikaserviss”

Juridiskie pakalpojumi

Darbs ar uzņēmuma reģistru
• Uzņēmumu Reģistrācija ( SIA, filiāles, mikrouzņēmumi, individuālie komersanti)
• Pārreģistrēšana
• Uzņēmuma reorganizācija
• Hartu un citu dokumentu izmaiņas
• Pamatkapitāla palielināšana un pazemināšana
• Uzņēmumu likvidācija
• Firmas maksātnespējība

Iesniegumi un citi dokumenti
• Pārstāvība tiesā
• Pilsonības un administratīvo lietu sagatavošana un vadīšana
• Apelācijas sūdzības
• Kasācijas sūdzības
• Lūgums (dažāda rakstura)
• Klientu pārstāvība Latvijas valsts instancēs
• Iesniegumi par šķiršanos un bērna uzturēšanu
• Iesniegumi par īpašumtiesībām
• Juridiska fakta konstatēšana
• Iesniegumi par atjaunošanu darbā
• Iesniegumi par bērna uzturēšanu

Citi
• Uzņēmumu juridiskā kompleksa apkalpošana ( ieskaitot grāmatvežu)
• Juridiskais pavadījums un palīdzība ar darījumiem zemesgrāmatā
• Dažādu vēstuļu sastādīšana
• Pretenzijas sastādīšana
• Pilnvaras sastādīšana
• Dažādu aktu sastādīšana
• Parādu piedziņa pirmstiesas un tiesvedības kārtībā

Līgumu sastādīšana
• Noma/Īre
• Dzīvokļa pirkuma – pārdevuma
• Zemes gabala noma
• Zemes gabala pirkuma – pārdevuma
• Dāvinājums
• Automašīnas, iekārtu u.t.t noma
• Darba līgumi
• Izlīgums (pēc grūtības pakāpes)
• Laulību līgums par mantas dalīšanu (pēc grūtības pakāpes)
• Preču pirkuma – pārdevuma