Mēs piedāvājam kvalitatīvu grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā

 • Datorizētu, uzskatāmu un sistematizētu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites veikšanu
 • Algu aprēķināšanu
 • Visu nepieciešamo atskaišu sagatavošana un uzņēmuma pārstāvēšana VID
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos
 • Iespējas tālvadības sadarbība
 • Izbraucam pie kienta

Izmantojot mūsu firmas pakalpojumus Jums nevajadzēs iegādāties:

 • Atbilstošu datoru un datorprogrammu
 • Tehnisko aprīkojumu un inventāru
 • Grāmatvedības un nodokļu likumdošanas krājums

Nav jāveic sociālie maksājumi par gramatvežiem

Papildus piedāvājam

 • Audita pakalpojumus
 • Zvērināta revidenta pakalpojumus