Nikaserviss
Cenrādis
(juridiskie pakalpojumi)

Juridiskie pakalpojumi   Cena (EUR)
 • Juridiskā konsultācijā
  no 20,-/h
 • Iepazīšanās ar dokumentiem, analīzes veikšana un rekomendācijas sniegšana
  no 50,-

 

 • Dažādu vēstuļu sastādīšana
  no 50,-
 • Pilnvaras sastādīšana
  no 30,-
 • Pretenzijas sastādīšana
  no 40,-
 • Dažādu aktu sastādīšana
  no 30,-
 
Līgumu sastādīšana   Pēc vienošanās (no 150 EUR)
 
Juridiskie pavadījumi   no 250 EUR mēnesī
 • Mutiskas konsultācijas darba laikā
  ( neierobežoti)
 
 • Parasti iesniegumi un vēstuli  ( līdz 10 gb)
 
 
 
Iesniegumi un citi dokumenti  
 • Par šķiršanos
  no 50,-
 • Par šķiršanos un bērna uzturēšanu
  no 100,-
 • Par īpašumtiesībām
  no 100,-
 • Par izlikšanu no dzīvesvietas
  no 100,-
 • Juridiskā fakta konstatēšana
  no 50,-
 • Par atjaunošanu darbā
  no 70,-
 • Par bērna uzturēšanu
  no 70,-
 • Apelācijas sūdzības
  no 150,-
 • Kasācijas sūdzības
  no 250,-
 • Lūgums (dažāda rakstura)
  no 40,-
 
Pārstāvība tiesā (1 sēde)   no 100,-